Varför Ehandel?
Starta webshop där allt ingår Ehandelslösningar.se
Om Oss
Annonsering
Klarna
Köpvillkor
Leverantörs koppling
Säker Butik
EHL Reklam
Ekassa
Personal
Jobb
Mobilanpassning
Jämför paket
Guider & utbildningsfilmer
Sponsring
AdWords tips
Marknadsföringspaket
Friläggning
Bildbearbetning
Testa gratis
Bli återförsäljare
Kostnadsfritt designförslag
Tilläggstjänster
Hyr en server
Kontakta Oss
Logga In
 


 

Köpvillkor för webshop

Dessa villkor gäller vid erhållande av en webshop från Ehandelslösningar nedan kallat EHL och skall upprätthållas av kund som ingår överenskommelse med EHL att använda webshopen. Detta avtal är upprättat och skall gälla som ett kvitto vilket bekräftar att kunden har ingått avral med Simon Blomqvist.

www.ehandelslösningar.se och www.ehl.nu

1) Med köpare avses kunden.

Tvist enligt detta avtal skall slutligt avgöras genom svensk domstol.

Uppsägningstiden enligt detta avtal är 3 månader. Bindningstiden uppgår till 12 månader.

2) EHL äger rätt att säga upp kundens avtal.

EHL kan komma att ändra dessa villkor och då kommer kunden informeras om detta om det skulle leda till något som kan tolkas som en försämring för kunden.

 

3) EHL äger all egendom innan full betalning har erlagts.

EHL hyr ut tjänster och säljer produkter, priset kan justeras, för aktuella priser se

www.ehl.nu

 

4) EHL frånsäger sig ansvar för eventuellt utebliven vinst eller annan eventuell skada som uppkommit i samband med fel och driftstörningar.

 

5) Fakturering, normalt fakturerar vi företag med 30 dagar netto. Fakturering för nya tjänster och funktioner, samt produkter kan faktureras i förskott i uppgörelse med kunden.

 

6) Om kunden önskar att sälja sina tjänster vidare ska kunden först kontakta EHL för

godkännande av överlåtandet.

7) För registrering av domännamn godkänner kunden topp domänens villkor, se villkoren på http://www.iis.se/pdf/allmanna_villkor.pdf EHL kommer registrera

domänen som kunden önskar att vi registrerar i kundens org. nr om inget annat anges.

 

8) Kundens ansvar är

- Att informera EHL om eventuella problem uppstår.

- Att inte lämna ut och sprida lösenord som EHL givit kunden till tredje part.

- Att erlägga samtliga räkningar erhållna av EHL eller av annan på uppdrag av

EHL i tid. Kunden är medveten om att EHL vid utebliven betalning debiterar kunden lagstadgad påminnelseränta.

 

9) Kunden är medveten om att underhåll kan ske på servrar och att tjänster kan då tillfälligt vara oåtkomliga.

10) Konsultationspriser 

1-10 timmar: 995:- / timme
11-20 timmar: 895:- / timme
21-30 timmar: 795:- / timme
31-40 timmar: 695:- / timme
41-300 timmar: 595:- / timme
301-1000 timmar: 545:- / timme
1000 > timmar: 525:- / timme